Spoločnosť Férový Autoservis je na trhu od roku 2008 a vypracovala sa medzi špičku v autoservisných službách. V roku 2019 sme sa rozhodli vstúpiť do servisného konceptu EUROREPAR CAR SERVICE ako prvý autoservis na Slovensku. Jedná sa o celosvetový servisný koncept spoločnosti PSA Groupe, určený pre nezávislé autoservisy, ktoré ponúkajú servis a údržbu všetkých značiek vozidiel.

Všetky servisné úkony sú v súlade s technickou dokumentáciou výrobcov vozidiel a vykonávajú ich školení mechanici, podľa aktuálnych servisných štandardov. Svedčia o tom tisíce spokojných zákazníkov. Príďte sa presvedčiť osobne a stanete sa súčasťou servisnej prehliadky vášho vozidla.

Naše služby sú:

  • profesionálne
  • pre všetky typy vozidiel
  • bez straty záruky
  • na počkanie alebo na objednávku (v závislosti od charakteru opravy)

Opravu Vašeho vozidla môžete sledovať cez presklenú stenu servisu z prijímacej kancelárie pričom si počas kratších opráv, alebo pneuserisu vám, ponúkneme vynikajúcu kávu. Je možné sa zadarmo pripojiť na našu WiFi.

Ak sa jedná o opravu vozidla, ktorá vyžaduje viac času, môžete u nás vozidlo ponechať. Dohodnutú opravu spoľahlivo vykonáme  na základe vopred odsúhlasenej cenovej ponuky.

Pri vyzdvihnutí vozidla vám na vyžiadanie ukážeme fotografie stavu pred opravou vozidla a po oprave, ako aj staré náhradné diely.

Náhradné vozidlo poskytujeme svojim zákazníkom za cenu 24 €/deň s denným limitom maximálne 50 km.

Spoločnosť Férový Autoservis vykonáva servisné prehliadky a ostatné servisné úkony potrebné pre bežnú údržbu automobilov aj pre nové vozidlá v záruke, v zmysle Nariadenia Európskej komisie č. 1400 / 2002 z 31.júla 2002. V oficiálnej informačnej príručke EK o uplatňovaní tohto nariadenia sa doslovne na strane 44 uvádza:

„Ak spotrebiteľ dá počas záručnej lehoty výrobcu opraviť svoje vozidlo alebo vykonať údržbu na ňom nezávislej opravovni, záruka môže prepadnúť, ak vykonaná práca je chybná. Všeobecný záväzok dať počas tohto obdobia robiť údržbu alebo opravu auta len v schválenej sieti opravovní, by pripravilo spotrebiteľov o právo rozhodnúť sa dať urobiť údržbu alebo opravu svojho vozidla nezávislej opravovni a zabránil by, najmä v prípade „rozšírených záruk“, aby takéto opravovne mohli účinne súťažiť so schválenou sieťou opravovní.“

 V praxi to znamená, že výrobca automobilov musí uznať servisné prehliadky v rámci pravidelnej údržby vozidla, aj keď bola údržba vozidla urobená nezávislým značkovým servisom, akým je napríklad Férový Autoservis. To platí samozrejme za predpokladu, že vykonané opravy boli urobené bezchybne a boli použité schválené náhrady originálnych náhradných dielov.

Tieto podmienky Férový Autoservis v plnej miere spĺňa. Na všetky náhradné diely a materiál (motorový olej, filtre, výpustné skutky a pod.), ktoré boli predmetom servisného zásahu v prevádzke Férový Autoservis, preberá záruku spoločnosť Férový Autoservis, resp. výrobca schváleného náhradného dielu. Ako súčasť servisného konceptu EUROREPAR CAR SERVICE má Férový Autoservis k dispozícii náhradné diely vlastnej značky EUROREPAR, originálne náhradné diely a náhradné diely ostatných výrobcov náhradných dielov (Bosch, Valeo, INA, SKF atď.) Kvalita dielov EUROREPAR je garantovaná produktovými manažérmi PSA, pričom na diely EUROREPAR sa vzťahuje 2-ročná záruka na výrobné chyby a chyby materiálu.